Impressum & privacybeleid

alma GmbH
Von-Röntgen-Str. 9-11
48683 Ahaus

Tel.: 02561-6940
Fax: 02561-69414
e-Mail: mail@alma-kuechen.de

Rechtsvorm: alma GmbH, Ahaus, AG Coesfeld, HRB 19846
Directie: Michael Schulte, Andreas Kauling, Carsten Hamann

BTW-nummer: DE 815 905 209

Disclaimer

1. beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker. Met naam genoemde bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Het loutere gebruik van de website van de aanbieder vormt geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder.

2. externe links
Deze website bevat links naar websites van derden (“externe links”). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden aangemaakt, heeft de provider de externe inhoud gecontroleerd op eventuele overtredingen van de wet. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen. De aanbieder heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen inhoud beschouwt. Het is niet redelijk dat de provider de externe links voortdurend controleert zonder concrete aanwijzingen van wetsovertredingen. Dergelijke externe links zullen echter onmiddellijk worden verwijderd indien wettelijke overtredingen bekend worden.

3. auteursrechten en aanvullende auteursrechten
De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante wetten. Elk gebruik dat niet is toegestaan door de Duitse wet op het auteursrecht en de naburige rechten, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve houder van de rechten. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. De ongeoorloofde reproductie of verspreiding van afzonderlijke inhouden of volledige pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan. Het weergeven van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

4. gegevensbescherming
Wanneer u de website van de aanbieder bezoekt, kan informatie over de toegang (datum, tijd, bekeken pagina) worden opgeslagen. Deze gegevens behoren niet tot de persoonsgegevens, maar zijn geanonimiseerd. Zij worden uitsluitend voor statistische doeleinden geëvalueerd. De gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. De aanbieder wijst er uitdrukkelijk op dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie per e-mail) onderhevig is aan veiligheidsleemten en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden. Het gebruik van de contactgegevens in het impressum voor commerciële reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij de aanbieder vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven of er reeds een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en elke openbaarmaking van hun gegevens.

4.1 Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van het instrument “Google Analytics”. Dit is een zogenaamde webanalysedienst van het bedrijf Google Inc. (hierna “Google” genoemd). Gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming van “Google Analytics” is te vinden op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

(1) Overzicht
Google Analytics is een instrument dat de eigenaar van een website in staat stelt te analyseren hoe gebruikers omgaan met de website. Met behulp van de tool kan alma GmbH een aantal verschillende rapporten genereren die laten zien hoe u, als bezoeker van de website, omgaat met de webpagina’s. Met deze gegevens kan alma GmbH de website verbeteren en beter afstemmen op uw behoeften of fouten opsporen en corrigeren. De door Google Analytics verzamelde informatie is de facto anoniem. Alleen zogenaamde websitetrends worden vastgesteld. De individuele bezoeker blijft in principe onherkenbaar. Voor meer informatie kunt u het huidige privacybeleid van Google raadplegen op http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html.

(2) Persoonsgegevens in Google Analytics
Persoonsgegevens zijn gegevens die de gebruiker persoonlijk identificeren. Dit omvat bijvoorbeeld gegevens zoals naam, e-mailadres, betalingsinformatie en andere gegevens die rechtstreeks verband houden met dergelijke informatie. De Servicevoorwaarden van Google Analytics, waaraan alle klanten van Google Analytics zich moeten houden, verbieden het bijhouden of verzamelen van dergelijke informatie met Google Analytics. Bovendien mag geen persoonlijke informatie worden gekoppeld aan webanalytische gegevens. Dergelijk gebruik vindt ook niet plaats bij alma GmbH.

(3) Google Analytics-cookies
Google Analytics gebruikt een zogenaamde “first-party” cookie om de interacties van de gebruiker te analyseren. “Cookies” zijn tekstbestanden met informatie die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Dit omvat bijvoorbeeld het tijdstip van het websitebezoek, de frequentie waarmee de bezoeker de website heeft bezocht en van waar de bezoeker de website heeft bezocht. “First-party” cookies worden door browsers niet toegankelijk gemaakt voor verschillende domeinen. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de gebruiker wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt wanneer er cookies worden verzonden. U hebt dan de mogelijkheid om cookies van bepaalde websites of alle cookies in het algemeen te weigeren; alma GmbH wijst erop dat in dit geval niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt. U kunt cookies ook uit uw browser verwijderen.

(4) Gebruik van het IP-adres door Google Analytics
Computers en apparaten die met het internet zijn verbonden, krijgen van de provider een uniek nummer toegewezen, dat het IP-adres wordt genoemd. Een IP-adres kan in principe worden gebruikt om het land, de staat of zelfs de stad te identificeren waar de computer met het internet is verbonden. Bovendien kan het IP-adres worden gebruikt om de provider van de gebruiker te identificeren. U kunt dit zelf uitproberen op http://www.geoiptool.com/de/, bijvoorbeeld. Google Analytics verzamelt en bewaart deze IP-adressen van de gebruikers. Op die manier kan de firma alma GmbH analyseren uit welke delen van de wereld en uit welke regio’s in Duitsland de gebruiker afkomstig is. Deze methode wordt geotargeting genoemd. De eigenlijke IP-adresinformatie wordt door Google Analytics echter niet aan alma GmbH doorgegeven.

Daarnaast wordt de methode van het IP-masker gebruikt door de onderneming alma GmbH:
Het bedrijf alma GmbH heeft Google Analytics zo ingesteld dat slechts een deel van het IP-adres wordt gebruikt voor geotargeting in plaats van het hele IP-adres. Door de activering van IP-anonimisering op deze website door de firma alma GmbH wordt het IP-adres van de gebruiker binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van alma GmbH zal Google de gegevens die tijdens het gebruik van de website worden verzameld, gebruiken om het gebruik van de website door de gebruiker te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan alma GmbH te leveren. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

(5) Gebruik van gegevens van Google Analytics
Met Google Analytics kan alma GmbH bepalen welke gegevens door Google mogen worden gebruikt.
Het bedrijf alma GmbH heeft het verbod op het delen van Google Analytics-gegevens opgeheven. Dit betekent dat Google de gegevens niet mag gebruiken om de producten en diensten van Google te verbeteren. Deze opties kunnen door alma GmbH te allen tijde worden gewijzigd.
Voor meer informatie over de mogelijkheden voor het delen van gegevens, zie http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=de&answer=87515

(6) Browser deactiveringsfunctie
Bovendien kan de gebruiker het verzamelen door Google van de door de cookie gegenereerde en aan het gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door een zogenaamde deactiveringsadd-on te downloaden en vervolgens te installeren. Het bedrijf Google biedt deze deactivatie add-on aan voor de browsers Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Google Analytics geeft de bezoeker van een website dus controle over welke gegevens Google Analytics verzamelt over de bezochte webpagina’s. De add-on vertelt het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat er geen informatie over het bezoek van de gebruiker aan een website aan Google Analytics mag worden doorgegeven. Ga voor meer informatie over de Google Analytics browser deactivatie add-on naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

5. bijzondere gebruiksvoorwaarden
Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de hiervoor genoemde nummers 1. t/m 4., wordt dit op de desbetreffende plaats uitdrukkelijk aangegeven. In dat geval zijn de bijzondere gebruiksvoorwaarden van toepassing op het betreffende individuele geval.