Privacyverklaring

 

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hieronder informeren wij u over de verzameling van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn gegevens die aan u persoonlijk kunnen worden gelinkt, bijv. uw naam, adres, e-mailadressen, gebruiksgedrag.

(2) Verantwoordelijke overeenkomstig artikel 4 lid 7 van de Algemene EU-Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de firma alma  GmbH, vertegenwoordigd door de bedrijfsleider Frank Eberle und Hans Schöttler, woonachtig te Von-Röntgen-Str. 9-11 in 48683 Ahaus (tel.: +49/ (0) 2561-6940 - fax: +49/ (0) 2561-69414 - e-mail: mail@alma-kuechen.de) (zie ons impressum). Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u op [mail@alma-kuechen.de] of via ons postadres ter attentie van „de functionaris voor gegevensbescherming”.

(3) Als u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier, dan worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De gegevens die in dit verband worden verzameld, verwijderen wij zodra de opslag niet meer noodzakelijk is of wij beperken de verwerking ervan indien er wettelijke bewaringsplichten bestaan.

(4) Indien wij voor specifieke taken van ons aanbod gebruik maken van onderaannemers of uw gegevens willen gebruiken voor reclamedoeleinden, dan zullen wij u hieronder in detail informeren over de desbetreffende processen. Daarbij vermelden wij ook de vastgelegde criteria voor de opslagduur.

 

§ 2 Uw rechten

(1) U hebt tegenover ons de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

–   recht op informatie,

–   recht op correctie of verwijdering,

–   recht op beperking van de verwerking,

–   recht op bezwaar tegen de verwerking,

–   recht op gegevensoverdraagbaarheid.

(2) U hebt bovendien het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 

§ 3 Verzameling van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website

(1) Bij het louter informatief gebruik van de website, dus als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie bezorgt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser doorgeeft aan onze server. Als u onze website wilt bekijken, dan verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u weer te geven en de stabiliteit en beveiliging te garanderen (de rechtsgrond is artikel 6 lid 1 p. 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)):

–   IP-adres

–   datum en tijdstip van de aanvraag

–   tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)

–   inhoud van de oproep (concrete pagina)

–   toegangsstatus/HTTP-statuscode

–   respectievelijk overgedragen hoeveelheid gegevens

–   website waarvan de oproep komt

–   browser

–   besturingssysteem en de interface ervan

–   taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de hierboven genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die gelinkt zijn aan de door u gebruikte browser en die op uw harde schijf worden opgeslagen. De instantie die de cookie instelt (in dit geval wij) ontvangt bepaalde informatie via de cookies. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overdragen op uw computer. Ze dienen om de website algemeen gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a)  Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hieronder worden toegelicht:

–   Transiënte cookies (zie b)

–   Persistente cookies (zie c).

b)  Transiënte cookies worden geautomatiseerd verwijderd als u de browser sluit. Daartoe behoren in het bijzonder de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer opnieuw worden herkend als u naar onze website terugkeert. De sessiecookies worden verwijderd, wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c)  Persistente cookies worden geautomatiseerd verwijderd na een vastgelegde duur, die kan verschillen naargelang de cookie. U kunt de cookies op ieder ogenblik verwijderen in de veiligheidsinstellingen van uw browser.

d)  U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijv. de acceptatie van third-party-cookies of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u dan eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

 

§ 4 Andere functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het zuiver informatief gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan die u bij interesse kunt gebruiken. Daarvoor moet u doorgaans bijkomende persoonsgegevens doorgeven, die wij gebruiken om de desbetreffende dienst te leveren en waarvoor de hierboven vermelde principes voor de gegevensverwerking gelden.

(2) Voor de verwerking van uw gegevens maken wij gedeeltelijk gebruik van externe dienstverleners. Deze werden zorgvuldig door ons geselecteerd en aangesteld, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Verder kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, wanneer acties, wedstrijden, contracten of gelijkaardige diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Meer informatie hierover krijgt u bij de opgave van uw persoonsgegevens of onderaan in de beschrijving van de aanbieding.

(4) Indien onze dienstverleners of partners hun zetel hebben in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan informeren wij u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van de aanbieding.

(5) De gegevens die u per e-mail of door middel van het contactformulier doorgeeft, worden niet op internetservers maar enkel lokaal opgeslagen. Slechts enkele personen hebben toegang tot deze gegevens. Indien tijdens de overdracht een opslag van uw gegevens door onze provider plaatsvindt, dan kunt u de privacyverklaring van de provider raadplegen (https://www.medienpark.net/datenschutz/). Indien op de servers van onze provider gegevens worden opgeslagen die een persoonlijke link mogelijk maken – bijvoorbeeld IP-adressen, datum en tijdstip van de bekeken pagina’s – dan vindt er geen persoonsgerelateerde verwerking plaats. Voor de statistische analyse worden alleen geanonimiseerde gegevensrecords gebruikt.

(6) Onze website maakt gebruik van de volgende diensten van dienstverleners die hun zetel hebben in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Bij het oproepen van deze diensten wordt uw IP-adres doorgegeven; raadpleeg ook hun privacyverklaringen:
- https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

 

§ 5 Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens of herroeping

(1) Indien u uw goedkeuring hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze op ieder ogenblik herroepen. Een dergelijke herroeping heeft invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, nadat u de herroeping aan ons kenbaar hebt gemaakt.

(2) Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de afweging van belangen, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval, wanneer de verwerking in het bijzonder niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u, wat door ons respectievelijk bij de onderstaande beschrijving van de functies wordt toegelicht. Bij het uitoefenen van een dergelijk bezwaar vragen wij u ons de redenen mee te delen, waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij dat doen. In geval van uw gerechtvaardigd bezwaar controleren wij de feiten en zullen wij ofwel de gegevensverwerking staken of aanpassen of u onze dwingende legitieme redenen meedelen op basis waarvan wij de verwerking voortzetten.

(3) Vanzelfsprekend kunt u op ieder ogenblik bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op reclame en gegevensanalyse. Over uw bezwaar tegen reclame kunt ons informeren via de volgende contactgegevens:

alma GmbH

Von-Röntgen-Str. 9-11

48683 Ahaus

Tel.: +49/ (0) 2561-6940

Fax: +49/ (0) 2561-69414

E-mail: mail@alma-kuechen.de

 

§ 6 Gebruik van onze nieuwsbrief

(1) Met uw goedkeuring kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De producten en diensten waarvoor reclame wordt gemaakt, zijn vermeld in de goedkeuringsverklaring.

(2) Voor de inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double-opt-in-methode. Dat wil zeggen dat wij na uw inschrijving een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de verzending van de nieuwsbrief wenst. Als u uw inschrijving niet binnen [24 uur] bevestigt, dan worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Daarnaast slaan wij respectievelijk uw gebruikte IP-adressen en de tijdstippen van de inschrijving en bevestiging op. Het doel van deze methode bestaat erin om uw inschrijving te kunnen aantonen en eventueel een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen.

(3) Alleen de opgave van uw e-mailadres is verplicht voor de bezorging van de nieuwsbrief. De opgave van andere, apart gemarkeerde gegevens gebeurt op vrijwillige basis en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op met het oog op de verzending van de nieuwsbrief. De rechtsgrond is artikel 6 lid 1 p. 1 letter a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

(4) Uw goedkeuring voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u op ieder ogenblik herroepen en u kunt zich steeds uitschrijven voor de nieuwsbrief. De herroeping kunt u meedelen door middel van een klik op de link die u terugvindt in iedere nieuwsbrief-e-mail of kunt u per e-mail richten aan [mail@alma-kuechen.de] of via een bericht gericht aan de contactgegevens die vermeld zijn in het impressum.

(5) Wij wijzen u erop dat wij bij verzending van de nieuwsbrief uw gebruiksgedrag analyseren. Voor deze analyse bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web-beacons of tracking-pixels, die 1-pixel-afbeeldingsbestanden vormen die op onze website opgeslagen zijn. Voor de analyses koppelen wij de in § 3 vermelde gegevens en de web-beacons aan uw e-mailadres en een individuele ID.

U kunt op ieder ogenblik bezwaar maken tegen deze tracking door de aparte link aan te klikken die u terugvindt in iedere e-mail of ons via een andere contactweg te infomeren. De informatie wordt opgeslagen zolang u ingeschreven bent voor de nieuwsbrief. Na een inschrijving slaan wij de gegevens zuiver statistisch en anoniem op.

 

§ 7 Gebruik van Google Analytics

(1)      Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. („Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, dan wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten, waar de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van kracht is, eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te leveren aan de beheerder van de website.

(2)      Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3)      U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie door Google van de via de cookie opgeslagen en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4)      Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp()”. Daardoor worden IP-adressen verkort verder verwerkt, een directe link naar personen kan daardoor worden uitgesloten. Indien de over u verzamelde gegevens een persoonlijke link bevatten, dan wordt deze dus onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens daarbij onmiddellijk verwijderd.

(5)      Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te verbeteren. Via de gewonnen statistieken kunnen wij onze website verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarbij persoonsgegevens worden doorgestuurd naar de VS, neemt Google deel aan het EU-VS-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6 lid 1 p. 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

(6)      Informatie van de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht inzake gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html en de privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Deze website gebruikt Google Analytics bovendien voor een cross-device-analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een user-ID. U kunt in uw account onder „Mijn gegevens”, „Persoonlijke gegevens” de cross-device-analyse van uw gebruik uitschakelen.

 

§ 8 Gebruik van DoubleClick by Google

(1) Deze website maakt verder gebruik van de online marketingtool DoubleClick by Google. DoubleClick gebruikt cookies om relevante advertenties te tonen aan de gebruikers, om de berichten met het oog op de campagneresultaten te verbeteren of te vermijden dat een gebruiker dezelfde advertenties meermaals ziet. Via een cookie-ID registreert Google welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo verhinderen dat deze meermaals worden weergegeven. Daarnaast kan DoubleClick met behulp van cookie-ID’s zogenaamde conversies registreren die verband houden met advertentieaanvragen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder oproept en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonsgegevens.

(2) Op basis van de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google tot stand. Wij hebben geen invloed op de omvang en de verdere verwerking van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Google worden verzameld en informeren u daarom volgens de kennis waarover wij beschikken: Door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het desbetreffende deel van onze website hebt opgeroepen of een advertentie van ons hebt aangeklikt. Indien u bij een dienst van Google geregistreerd bent, dan kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

(3) U kunt de deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren verhinderen: a) door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware, met name door het uitschakelen van cookies van derden, zult u geen advertenties van andere aanbieders ontvangen; b) door uitschakeling van de cookies voor conversietracking doordat u uw browser zodanig instelt dat cookies van het domein „www.googleadservices.com” worden geblokkeerd, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert; c) door uitschakeling van de op interesse gebaseerde advertenties van de aanbieders die deelnemen aan de zelfreguleringscampagne „About Ads” via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert; d) door permanente uitschakeling in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen erop dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken.

(4) De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6 lid 1 p. 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over DoubleClick by Google vindt u op https://www.google.de/doubleclick en http://support.google.com/adsense/answer/2839090 en over gegevensbescherming bij Google in het algemeen: https://www.google. de/intl/de/policies/privacy. Als alternatief kunt u naar de website van de Network Advertising Initiative (NAI) surfen op http://www.networkadvertising.org. Google neemt deel aan het EU-VS-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

§ 9 Integratie van YouTube-video’s

(1)      Wij hebben YouTube-video’s geïntegreerd in onze website, die opgeslagen zijn op http://www.YouTube.com en rechtstreeks vanop onze website kunnen worden afgespeeld. [Deze zijn allemaal geïntegreerd in de „uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker worden doorgestuurd naar YouTube als u de video’s niet afspeelt. Pas wanneer u de video’s afspeelt, worden de in paragraaf 2 genoemde gegevens doorgestuurd. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.]

(2)      Door het bezoek aan de website krijgt YouTube de informatie dat u de desbetreffende pagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de gegevens doorgestuurd die vermeld zijn onder § 3 van deze verklaring. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt, waarbij u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google ingelogd bent, dan worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Indien u de koppeling aan uw profiel bij YouTube niet wenst, dan moet u zich uitloggen voordat u op de knop drukt. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze met het oog op reclame, marktonderzoek en/of een aangepaste weergave van de website. Een dergelijke analyse vindt in het bijzonder plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor de weergave van aangepaste reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt recht op bezwaar tegen de samenstelling van deze gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen, moet u zich richten tot YouTube.

(3)      Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en gegevensverwerking door YouTube vindt u terug in de privacyverklaring. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten en over de instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en neemt deel aan het EU-VS-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

§ 10 Contactpunt

Het contactpunt voor alle vragen en verzoeken met betrekking tot gegevensbescherming en voor de uitoefening van de hierboven beschreven rechten is:

alma GmbH

- Der Datenschutzbeauftragte -

Von-Röntgen-Str. 9-11

48683 Ahaus

Tel.: +49/ (0) 2561-6940

Fax: +49/ (0) 2561-69414

E-mail: mail@alma-kuechen.de